KẾ TOÁN TRƯỞNG

Mạch Thị Quỳnh Hoa

Học vấn/ bằng cấp:
- Cử nhân Kinh tế - Khoa Kế toán, Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Đà Nẵng.
- Chứng chỉ hành nghề Kế toán.
- Chứng chỉ hành nghề Dịch vụ làm thủ tục về thuế.
- Chứng chỉ Kế toán trưởng
Email: moginholdings@gmail.com
Điện thoại: (+84) 961162826

Mạch Thị Quỳnh Hoa là thành viên của Gia Luật, phụ trách quản lý, điều hành hoạt động của bộ phận dịch vụ thuế – kế toán.

Trước khi đồng hành cùng Gia Luật, cô là Kế toán trưởng của nhiều công ty thuộc các lĩnh vực khác nhau từ sản xuất, xây dựng đến thương mại, dịch vụ, trong đó có các công ty nổi tiếng như Bita’s, Gamma, South Petro JSC… Cô cũng từng làm việc tại công ty cung cấp dịch vụ kế toán với công việc chính là tư vấn thuế – kế toán, lập báo cáo thuế, gỡ rối sổ sách kế toán, giải trình quyết toán, lập hồ sơ hoàn thuế….

Với nghiệp vụ vững chắc, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, tính cách cẩn trọng, Quỳnh Hoa cùng các cộng sự của mình đã khiến nhiều khách hàng yên tâm, tin tưởng lựa chọn dịch vụ của Gia Luật.