LUẬT SƯ

Nguyễn Quốc Thành

Học vấn/ bằng cấp:
- Cử nhân Ngôn ngữ, Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp. HCM
- Cử nhân Luật, Đại học Vinh
- Chứng chỉ hành nghề Luật sư
- Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên
Email: moginholdings@gmail.com
Điện thoại: (+84) 961162826

Ông Nguyễn Quốc Thành là Luật sư thành viên của Gia Luật, phụ trách tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hình sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và các tranh chấp dân sự liên quan đến tài sản (thừa kế, phân chia tài sản, vay mượn tiền…).

Trước khi gia nhập Gia Luật, ông Nguyễn Quốc Thành đã từng tham gia công tác giảng dạy và làm việc cho nhiều tổ chức hành nghề luật sư khác nhau.

Với bản lĩnh nghề nghiệp của mình, ông Nguyễn Quốc Thành được đơn vị công tác và rất nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn để tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp.

Chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, tận tụỵ, trách nhiệm với công việc là đánh giá của khách hàng và các cộng sự dành cho Luật sư Nguyễn Quốc Thành.